VUI VUI: AI CŨNG PHẢN ĐỐI

VUI VUI: AI CŨNG PHẢN ĐỐI

Đừng ngu như bố...

VUI-VUI-AI-CUNG-PHAN-DOI-8
 
Hans than thở với bạn:
- Hễ tớ đưa cô nào về giới thiệu thì y như rằng mẹ tớ không đồng ý.
- Người bạn khuyên nhủ: Vậy cậu thử giới thiệu một cô gái giống tính mẹ cậu xem.
- Tớ cũng đã đưa một cô như thế về nhà, nhưng bố tớ phản đối gay gắt. Ông ấy nói thầm vào tai tớ: "Đừng ngu như bố ngày xưa con ạ".
(Y) P/S: Nghe quen quen nhỉ 🙂 Những mối quan hệ gần gũi nhất là những mối quan hệ đau khổ nhất 🙂

 

Ngày: 30/9/2019 - đăng bởi: QuangPN
QuangPN 01/02/2021 03:41:34 PM

Tag: #Truyện cười:

----------------

x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ