Thiền

HỎI: Thưa Thầy, hiện nay có nhiều truyền thống dạy thiền Vipassanà. Làm sao để chúng con nhận biết phương pháp thực hành nào là đúng theo lời Đức Phật dạy?

PhuongDT
PhuongDT

Kính tặng một bạn đọc hôm qua nói về cái chết... Bài hơi dài nên chỉ dành cho những ai thật sự tầm đạo, không dành cho người like dạo.

PhuongDT
PhuongDT
PhuongDT

Sự sống là liên tục. Cuộc sống là đứt đoạn. Tâm trí hạn hẹp của Con người đã rời rạc và đứt đoạn Tính liên tục của Sự sống thành Hai mặt đối lập của Cuộc sống. Cuộc sống trở nên đứt đoạn vì cái này đối lập với cái kia. Khổ đau càng chồng chất Khổ đau khi Con người lầm lẫn đi giải quyết Mâu thuẫn của Hai cái đối lập. Khổ đau đã đẩy lên cao nhất khi Con người lầm lạc coi Lịch sử phát triển Nhân loại là Hành trình giải quyết Mâu thuẫn của Hai cái đối lập.

PhuongDT

(Bài viết trong chuỗi Thiền và Sống Thiền của Cư sĩ Minh Đạt. Hẹn các bạn trong buổi chia sẻ vào tối thứ 5 ngày 3/1/2019)

PhuongDT