Thiền

QuangPN

Cuộc sống hiện đại mang đến cho người ta rất nhiều vật chất - "thịt bò" - nhưng cũng tạo ra rất nhiều căng thẳng - "lo ngay ngáy". Làm thế nào để CÂN BẰNG cuộc sống? Làm thế nào để vừa Có tiền lại vừa Thảnh thơi? 

 

QuangPN