Hành trình LSL

QuangPN
QuangPN
QuangPN
QuangPN
QuangPN
QuangPN
QuangPN

Cảm nhận chính là Thiên đàng! Thế giới cảm nhận thật phong phú, muôn ngàn màu sắc và sống động. Trong thế giới cảm nhận, tất cả đều là trải nghiệm, chẳng có tốt-xấu, chẳng cao-thấp, ... tất cả đều đẹp đều có vị trí của nó.

QuangPN

Quá trình Xã hội hoá là việc "giáo dục", "uốn nắn" cho người ta theo các tiêu chuẩn mà xã hội mong muốn. Hãy nhìn hệ thống giáo dục xem: học sinh được học về toán, lý hoá, v.v. rất nhiều mà không được học về bản thân, những kiến thức tâm lý cơ bản cũng không được dạy. Mọi người được dạy yêu quý tiền, thành công, ... cuộc đời phải chiến đấu, phải vất vả ... sống là làm việc, cống hiến ... yêu người khác, nhẫn, nhịn ....

Hành trình Essence Process là việc quay trở lại CHÍNH MÌNH, yêu thương bản thân...

QuangPN
Logich làm việc với các khái niệm, những gì có thể đo đếm được, có thể mô hình hoá được. Nhưng những gì xảy ra trong Tâm như Hạnh phúc và Tình yêu thì khó mà đo lường được. Có những điều rất dễ để CẢM nhưng rất khó để GIẢI THÍCH. Khi đi vào bên trong bạn vượt ra ngoài Tâm trí, bạn cần cách tiếp cận hoàn toàn khác. Đó là CẢM, QUAN SÁT hay THIỀN.
 
QuangPN
x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ