Ý nguyện - Niềm tin

Chính nhờ vị Thầy này, mà đứa trẻ học rất nhanh. Càng lớn lên, chúng ta càng ít kết nối với vị Thầy này, chúng ta càng không tin trực giác của mình, chúng ta tin vào những công thức được in trong sách. Nhưng, những người thành công đều có trực giác rất mạnh.

QuangPN
QuangPN
x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ