Tâm trí

QuangPN
QuangPN
QuangPN

Bằng cách hiểu rằng tâm trí của bạn là tài sản tuyệt vời nhất nhưng cũng là trách nhiệm lớn nhất, bạn có thể một cách có ý thức chấp nhận, hay từ chối những gì nó nói với bạn. Vì vậy, bạn có sức mạnh để quyết định hướng đi kế tiếp của bạn.

QuangPN

Cảm nhận chính là Thiên đàng! Thế giới cảm nhận thật phong phú, muôn ngàn màu sắc và sống động. Trong thế giới cảm nhận, tất cả đều là trải nghiệm, chẳng có tốt-xấu, chẳng cao-thấp, ... tất cả đều đẹp đều có vị trí của nó.

QuangPN

Cuộc sống không quan tâm tới đúng và sai - nó chẳng quan tâm tới logich của bạn! Mặt trời vẫn mọc, trái đất vẫn quay mà không quan tâm tới bạn có biết định luật vạn vật hấp dẫn hay không. Nếu bạn tuân theo quy luật bạn hạnh phúc, ngược lại bạn đau khổ.

QuangPN
x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ