Cái chúng ta nhìn thấy chỉ là bề nổi; dòng chảy ngầm bên trong là Vô thức; và sâu hơn nữa là Sứ mệnh. Khi tôi kết nối sâu với bản thân mình thì tôi thấy dòng cảm hứng không bao giờ cạn.

Và tôi chia sẻ với bạn, tầm nhìn của Life Support Life (LSL) - Hạnh phúc - Bình an - Thịnh vượng. Tầm nhìn này là của cá nhân Quang và không phù hợp với tất cả mọi người.

Triết lý

CHIA SẺ và HỖ TRỢ người khác: Càng chia sẻ bạn sẽ nhận càng nhiều. Đây là điều tôi đã và đang làm. Nền Kinh tế Bên trong vận hành khác với Nền kinh tế Bên ngoài. Niềm vui tạo ra Niềm vui ... Tình yêu tạo ra tình yêu ... Giàu có tạo ra Giàu có ...

PhuongDT