Chào mứng bạn đến với "Hệ thống Life Support Life"! Nơi bạn có thể được là chính mình! Nơi bạn được cung cấp rất nhiều công cụ, thông tin giá trị.

05 MỤC ĐÍCH

CHIA SẺ và HỖ TRỢ người khác: Càng chia sẻ bạn sẽ nhận càng nhiều. Đây là điều tôi đã và đang làm. Nền Kinh tế Bên trong vận hành khác với Nền kinh tế Bên ngoài. Niềm vui tạo ra Niềm vui ... Tình yêu tạo ra tình yêu ... Giàu có tạo ra Giàu có ...

Nhạc

Nhạc thiền động Osho

Con rết

Lúc đó là buổi sáng đầy ánh mặt trời và trời thì đẹp, và con rết đang sung sướng và phải đã ca hát từ trong tim. Nó đang đi, gần như say sưa với không khí buổi sáng.

BẠN CÓ BỊ NHIỄM "VIRUT" HOÀN THIỆN BẢN THÂN???

Có hai cách tiếp cận cơ bản nhưng khác nhau rất nhiều đó là TRƯỞNG THÀNH <> HOÀN THIỆN.