VUI VUI: THÔNG MINH

VUI VUI: THÔNG MINH

 

Natasha đi học vể hớn hở bảo mẹ, mẹ ơi, hôm nay con kiếm được 2 rúp.
- Ở đâu ra thế?
- Thằng Vova đố con trèo lên cây, mỗi lần nó cho 10 kopec.
- Mày bị nó lừa rồi, nó làm thế để nhìn quần xilip của mày đấy.
- Hihi.., con biết rồi, con đâu phải đứa ngu? Cho nên hôm nay con đâu có mặc
quần xilip!!!

P/S: Đọc chuyện này nhớ câu của Thầy Menis: BẠN LÀ NGƯỜI THÔNG MINH 😞😞😞

 

Ngày: 24/6/2019 - đăng bởi: PhuongDT
PhuongDT 05/17/2020 04:03:41 PM

Tag: #Truyện cười:

----------------