VUI VUI: LÒNG THAM KHÔNG GIỚI HẠN

VUI VUI: LÒNG THAM KHÔNG GIỚI HẠN

'Giáo sĩ Jacobs, tôi cần năm mươi đô la để thoát ra khỏi món nợ,' Gottlieb nức nở. 'Tôi thường cầu nguyện Chúa giúp đỡ nhưng ngài không gửi tiền!'

VUI-VUI-LONG-THAM-KHONG-GIOI-HAN-53

 

'Đừng mất đức tin,' giáo sĩ nói. 'Cứ cầu nguyện đi.'
Sau khi Gottlieb rời khỏi nhà, giáo sĩ cảm thấy thương hại anh ta. 'Mình không làm được nhiều tiền,' ông ta nghĩ, 'nhưng người đáng thương đó cần nó. Mình sẽ cho anh ta hai mươi nhăm đô la từ túi riêng của mình.'

Một tuần sau, giáo sĩ dừng Gottlieb lại và nói, 'Đây, Chúa gửi cái này cho anh!'

Trở về nhà mình, Gottlieb cúi đầu. 'Cám ơn, Chúa!' anh ta nói. 'Nhưng lần sau ngài gửi tiền, đừng gửi nó qua Giáo sĩ Jacobs - kẻ lừa đảo đó giữ lại một nửa số tiền đó.'

P/s: hãy suy nghĩ về những gì đã đạt được. ... Lòng tham làm người ta không tận hưởng những gì đã có

 

Ngày: 24/7/2019 - đăng bởi: PhuongDT
PhuongDT 05/17/2020 05:15:56 PM

Tag: #Truyện cười:

----------------