VUI VUI: ĐẾCH CẦN KHỎI BỆNH…

VUI VUI: ĐẾCH CẦN KHỎI BỆNH…

 

Bác sĩ tâm thần : Chúc mừng anh đã khỏi bệnh!

Bệnh nhân: Mừng gì mà mừng!

Trước đây khi còn bị bệnh tôi là Alexander Đại Đế, giờ tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt!

P/S: vì sao người ta không muốn thoát khỏi Vỏ bọc, không muốn thoát khỏi cái Tôi; vì sao mọi người không thích TỈNH ... đơn giản khi tỉnh chúng ta chỉ là người ... BÌNH THƯỜNG   

 

Ngày: 24/6/2019 - đăng bởi: PhuongDT
PhuongDT 05/17/2020 04:02:16 PM

Tag: #Truyện cười:

----------------