CHỢT NGỘ: Mối quan là Máy móc hay là Sống động

CHỢT NGỘ: Mối quan là Máy móc hay là Sống động

Chiếc máy tính rất thông minh! Máy tính với Big Data, ngày càng thoogn mình và nó thông minh hơn con người ... nhưng nếu chúng ta rút một bộ phận của nó ví dụ rút bộ nhớ, rút mạng, ... thì nó không chạy được nữa. Tự bản thân máy tính không hoàn thiện.

CHOT-NGO-Moi-quan-la-May-moc-hay-la-Song-dong-10

 

Đối với sự sống thì sao, cơ thể chứa hàng tỷ tế bào, mỗi tế bào bé tý nhưng chứa đầy đủ thông tin cho sự sống ... Cơ thể có 70 nghìn tỷ tế bào, nhưng đều phát triển từ 1 tế bào. Mỗi tế bào có chứa đủ thông tin di truyền. Thật tuyệt vời ...

Mối quan hệ của hai người là máy móc nếu người này không thể sống thiếu người kia ... một con người không đầy đủ, ... họ chỉ bình an, hạnh phúc khi ở bên nhau ...

Mối quan hệ là Sống động khi hai người độc lập; mỗi người đều có thể hạnh phúc và bình an ... giống như mỗi tế bào trong mối quan hệ tự thân nó đã đầy đủ "thông tin" hạnh phúc và bình an.

Mối quan hệ đến từ Tâm trí là mối quan hệ Máy móc - nó tù túng và sợ hãi ... Mối quan hệ từ Trái tim là mối quan hệ Sống động - nó vừa Hài hoà và vừa Tự do!

Enjoy 🌷🍀😍

 

Ngày: 4/7/2019 - đăng bởi: PhuongDT
PhuongDT 05/17/2020 04:32:23 PM

Tag: #Blog:

----------------