Ai trông cửa hàng

Ai trông cửa hàng
Ai-trong-cua-hang-6
Một người sắp chết. Ông ta mở mắt ra và hỏi, “Thằng cả đâu rồi?”
 
Vợ ông ta nói, “Nó đang đứng gần ông đây, dưới chân ông.”
 
“Thằng út đâu?” Anh ta cũng đang ngồi gần ông ấy. Mắt ông ta nhắm lại, trời trở nên tối đi và ông ta sắp chết. Ông ta cố gắng nhỏm dậy và hỏi, “Thế đứa thứ đâu rồi?”
 
Bà vợ đáp, “Ông chớ có nhỏm dậy, nó cũng ở đây, đang ngồi bên trái ông. Tất cả chúng tôi đều ở đây. Không ai ở đâu khác cả, tất cả chúng tôi đều ở đây.”
 
Người này trở nên rất lo nghĩ. Ông ta ngồi dậy trên giường và nói, “Bà ngụ ý gì? Thế thì ai trông cửa hàng?
 
Ông ấy sắp chết! Ông ấy không hỏi về con mình để cho họ ở gần ông ấy. Thực tại, ông ấy đang hỏi liệu cửa hàng còn mở không, liệu tất cả bọn họ có về và đóng cửa tiệm không.
Thậm chí ngay cả vào khoảnh khắc chết cửa hàng vẫn còn trong tâm trí ông ấy. Nếu cửa hàng đã là toàn bộ cuộc đời ông ta, thế thì điều đó là tự nhiên. Vào khoảnh khắc chết chỉ cái mà bạn đã thực hành cả đời mình mới có thể nổi lên. Cái chết sẽ giúp cho điều quí giá nhất với bạn nổi lên bề mặt.
Nguồn: Osho - Ngày: 14/2/2020
QuangPN 02/14/2020 06:49:13 AM

Tag: #Truyện cười, #Truyện ngụ ngôn, #Sống - Chết:

----------------