05 MỤC ĐÍCH

05 MỤC ĐÍCH

CHIA SẺ và HỖ TRỢ người khác: Càng chia sẻ bạn sẽ nhận càng nhiều. Đây là điều tôi đã và đang làm. Nền Kinh tế Bên trong vận hành khác với Nền kinh tế Bên ngoài. Niềm vui tạo ra Niềm vui ... Tình yêu tạo ra tình yêu ... Giàu có tạo ra Giàu có ...

1. LSL giúp mọi người yêu thương cơ thể, có sức khoẻ tốt ... Quang tự tin khẳng định, ai theo hành trình này đều XINH ĐẸP ra!!!
 

2. Hạnh phúc và Bình an
 

3. XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ: Mối quan hệ trong gia đình: với cha mẹ, với đồng nghiệp, với con cái .... và quan trọng nhất là mối quan hệ với CHÍNH MÌNH.
 

4. THỊNH VƯỢNG: Cuộc sống xứng đáng giàu có ... sung túc ... Làm việc không chỉ vì tiền, nó là niềm vui ... Tiền để phục vụ cuộc sống... và Sống cần có tiền
 

5. PHỤNG SỰ: CHIA SẺ và HỖ TRỢ người khác: Càng chia sẻ bạn sẽ nhận càng nhiều. Đây là điều tôi đã và đang làm. Nền Kinh tế Bên trong vận hành khác với Nền kinh tế Bên ngoài. Niềm vui tạo ra Niềm vui ... Tình yêu tạo ra tình yêu ... Giàu có tạo ra Giàu có ...

 

Ngày: 3/2/2020 - đăng bởi: Nguyen Van Dat
PhuongDT 06/18/2020 06:12:30 PM

Tag: #Triết lý, #Nền tảng, #Ảnh:

----------------