Khóa học

- Bạn đang tìm cảm hứng cuộc sống? bạn muốn được hạnh phúc hơn, bình an hơn, sống động hơn?
- Bạn đang gặp khó khăn trong mối quan hệ, trong gia đình, trong công việc .... 
- Bạn đang đứng trước quyết định quan trọng ... bạn đang phân vân?
- Bạn muốn tìm động lực và tình yêu, niềm cảm hứng bên trong

QuangPN
PhuongDT
Nguyen Van Dat

Ngày 24-25/11/2018 tại Trung tâm văn hóa Đông Tây

QuangPN
x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ