Essence Photograph

Khi bạn không suy nghĩ chỉ lắng nghe và quan sát thì cuộc sống như là bộ phim ở ngay trước mắt. Mọi thứ đang diễn ra, bạn chỉ thụ động quan sát một cách tĩnh lặng. Khi đó bạn thấy mình đang lơ lửng, như chỉ có linh hồn mà không có thân thể, chỉ có sự cảm nhận, đón nhận vẻ đẹp đang diễn ra...

QuangPN

Khi chụp chúng ta cần quan sát bên ngoài: cái gì đang diễn ra xung quanh, cảm xúc của mọi người là gì, ánh sáng chiếu ra từ đâu, .v.v. Nói rộng ra là Quan sát Cuộc sống đang diễn ra với muôn vàn sự Thú vị và Mới mẻ của nó.

QuangPN
x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ