Tiền bạc

QuangPN
QuangPN
QuangPN
QuangPN

Khi bắt đầu biết suy ngẫm mình đã tự hỏi: "Nếu chỉ kiếm tiền, có địa vị, đẻ con...Nếu làm người mà không có một lý tưởng nào cao hơn như vậy, chỉ quẩn quanh ở cảnh giới vật chất, khi chết đâu mang theo được gì, thì sống khác nào như chết, thì con người sống có khác gì loài vật"
Rồi mình lao vào học, bị nhồi sọ trong 17 năm chỉ vì đồng tiền.
Nhưng rồi mình hiểu ra có điều gì đó sai trái trong toàn bộ hệ thống xã hội này. Ta bị nhồi nhét kiến thức trong gần 20 năm, rồi lại mất 30 năm làm việc như trâu để trả nợ, để mua 1, 2 căn nhà, xe cộ và vật chất và rồi 10 năm tiếp theo sống trong bệnh tật và cuối cùng về trong huyệt lạnh.

 
 

 

QuangPN